Category Archives: Ilokaasu

Ilokaasu järjestelmä

Mikäli olet asentamassa ilokaasujärjestelmää, noudata yleensä paketin mukana tulleita ohjeita tarkasti. Ainakin NOS nimisen firman ohjeet ovat hyvin kuvitetut sekä selkeät, eikä heidän seuraamisessa täytyisi olla kenelläkään ongelmia.

Omien patenttien tekeminen onkin aina hyvin riskialtista, siinä esim. normaalit bensaletkut eivät ole kyllin kestäviä käytettäväksi ilokaasujärjestelmässä. Kaikkien letkujen ja liitoksien onkin kestettävä iso (jopa 70 baarin) paine sekä oltava 100% rasvattomia.

Ilokaasu eli typpioksiduuli hammashoidossa on tarkoitettu vähentämään jännitystä ja hämmennystä hoidon kuluessa. Tämä myöskin rentouttaa lihaksia sekä vaikuttaa jonkin verran kipua lieventävästi. Ilokaasusta onkin hyötyä hammashoidossa myös potilaille, jotka yökkäilevät herkästi.

Ilokaasua voidaan käyttää polttomoottorissa hetkelliseen tehon lisäämiseen. Kaasu onkin pullossa nestemäisenä sekä käytettäessä se höyrystyy. Höyrystyneen kaasun lämpötila laskee rajusti, jolloin moottoriin syötettävä ilma vai ilman ja polttoaineen seos jäähtyy pienentäen tän tilavuutta, jolloin kaasuseosta voidaan syöttää lisää samalla paineella. Männän puristuksessa se kaasuseos kuumenee, jolloin ilokaasu hajoaa typeksi ja hapeksi. Näin muodostunut lisähappi kohentaa polttoaineen palamista, eli polttoainetta voidaan syöttää lisää ja moottorista saatava teho vanhenee.

Posted in Ilokaasu | Tagged | Comments Off on Ilokaasu järjestelmä